Menu

युटिलिटी पेमेन्ट सेवा

यस वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले मोबाइल बैंकिङमा दर्ता भइ युटिलिटी पेमेन्टका सेवा लिन सक्नेछन ।


सम्पर्क

फोन नं.
९८०२७९६१९६
९७७-०२१-४४२६६२
इमेल-info@jeevanbikas.org.np, info@jeevanbikasmf.com
Copyright © 2022 JBLBSL