Menu

मोबाईल बैंकिङ सेवा

यस वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई स्थानिय स्तरमा नै डिजिटल सेवा प्रदान गर्नका लागि मोबाइल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएको छ । FinliteM Apps तथा डिजिटल सदस्य मार्फत सदस्यहरुले सजिलै यो सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन ।


सम्पर्क

फोन नं.
९८०२७९६१९६
९७७-०२१-४४२६६२
इमेल-info@jeevanbikas.org.np, info@jeevanbikasmf.com
Copyright © 2022 JBLBSL