Menu

पुँजी संरचना

अधिकृत पुँजी १ अर्ब
जारी तथा चुक्ता पुँजी ६० करोड ८४ लाख

कम्पनिको स्वामित्व संरचना

शेयर धारक चुक्ता पुँजी प्रतिशत
संस्थागत ४३.४० %
व्यक्तिगत २४.१०%
सर्वसाधारण ३२.५० %
जम्मा १०० %


सम्पर्क

फोन नं.
९८०२७९६१९६
९७७-०२१-४४२६६२
इमेल-info@jeevanbikas.org.np, info@jeevanbikasmf.com
Copyright © 2022 JBLBSL