Menu

अधिकृत टेलर सदस्य

यस वित्तीय संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुले अधिकृत टेलर सदस्यकहाँ गई बचत जम्मा गर्न, बचत झिक्न तथा युटिलिटी पेमेण्टका सेवा लिन सक्नेछन् ।


सम्पर्क

फोन नं.
९८०२७९६१९६
९७७-०२१-४४२६६२
इमेल-info@jeevanbikas.org.np, info@jeevanbikasmf.com
Copyright © 2022 JBLBSL