सदस्यको अध्ययन अवलोकन भ्रमण

ग्राहक संरक्षण कार्यक्रम सदस्यको अध्ययन अवलोकन भ्रमण यस वित्तीय संस्थाले सदस्यहरुलाई उधमशिलता तर्फ उत्प्रेरित गर्न विभिन्न कृषि तथा अन्य व्यवसायका फर्म अवलोकन गराउन भ्रमण गराउने गरिएको छ . साथै सदस्यका परिवारलाई समेत देश भित्रका व्यवसायिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा भ्रमण गराउने गरिएको छ. केन्द्र प्रमुख गोष्ठी तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आ.ब. २०७६/७७ मा बिभिन्न ८ स्थानमा …

सदस्यको अध्ययन अवलोकन भ्रमण Read More »